Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING Wolterinck Event Decoration B.V.

Wolterinck Event Decoration B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout (4902TT) aan de Everdenberg 6, hierna te noemen “Wolterinck Event Decoration B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Wolterinck Event Decoration B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Wolterinck Event Decoration B.V. u over de manier waarop Wolterinck Event Decoration B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Wolterinck Event Decoration B.V. worden aangeboden op www.wolterinckeventdecoration.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Wolterinck Event Decoration B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Wolterinck Event Decoration B.V. past wat u op www.wolterinckeventdecoration.com ziet aan op uw interesses. Wolterinck Event Decoration B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Wolterinck Event Decoration B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.wolterinckeventdecoration.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Wolterinck Event Decoration B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Wolterinck Event Decoration B.V.
 3. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Wolterinck Event Decoration B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Wolterinck Event Decoration B.V. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Wolterinck Event Decoration B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via link in verstuurde nieuwsbrief.
 4. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Wolterinck Event Decoration B.V. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Wolterinck Event Decoration B.V. bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 5. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Wolterinck Event Decoration B.V. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Wolterinck Event Decoration B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Wolterinck Event Decoration B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 6. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Wolterinck Event Decoration B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Wolterinck Event Decoration B.V..
 7. Andere doeleinden
  Tot slot kan Wolterinck Event Decoration B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Wolterinck Event Decoration B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • De doorgifte geschiedt aan een door Wolterinck Event Decoration B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Wolterinck Event
  Decoration B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • Wolterinck Event Decoration B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Wolterinck Event Decoration B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te
  zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Wolterinck Event Decoration B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@wolterinckeventdecoration.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Wolterinck Event Decoration B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.wolterinckeventdecoration.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Wolterinck Event Decoration B.V.

 1. Wolterinck Event Decoration B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Wolterinck Event Decoration B.V. verwerkt ten behoeve van www.wolterinckeventdecoration.com. Wolterinck Event Decoration B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Wolterinck Event Decoration B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.wolterinckeventdecoration.com, tenzij Wolterinck Event Decoration B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Wolterinck Event Decoration B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.wolterinckeventdecoration.com bekend gemaakt worden.
  Door na wijzigingen gebruik te maken van www.wolterinckeventdecoration.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.wolterinckeventdecoration.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.